Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Sosyal Biliş Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Sosyal Bilişin Tanımı

Sosyal biliş için kısaca dış dünya hakkındaki enformasyon yani bilgiyi anlama, yorumlama, analiz etme ve hatırlama tarzımızdır diyebiliriz. Daha detaylı bir tanım yapmak istersek sosyal biliş insanın kendisi ve sosyal dünyası hakkında düşünürken, bir takım yargılara varır ve kararlar alır. İşte bu süreçteki bilgileri seçme, yorumlama, anımsama ve kullanma biçimize sosyal biliş diyoruz. Yani özetle diğer bireyler, gruplar ve toplumlar hakkında izlenim oluşturmaktır. 
 
Sosyal bilişin tanımını yaptıktan sonra örneklerle açıklamaya çalışayım. İçinde bulunduğumuz toplumda diğer insanların davranışları vardır. İşte bu davranışları kişinin nasıl anladığı, nasıl yorumladığı ve bu anlayış çerçevesinde nasıl bir tutum takındığını inceleyen bilimdir. Kişiler bu süreçler sonucu karşıdaki insanları çeşitli şablonlara sokabilirler. Örneğin: güzel, çirkin soğuk, cana yakın, eleştirici, kararlı, pratik, sevimli veya üretken vs gibi.
 

Sosyal Biliş Nasıl Gerçekleşir

Sosyal biliş, sosyal dünya hakkındaki enformasyonu yorumlama, analiz etme ve hatırlama tarzımızdır (Baron ve Byrne, 1997). 
• Sosyal dünya → diğer insanlar ve kendim
• Yorumlama → enformasyona sosyal bağlam, önceki deneyimler ve kültürel değerler ile anlam verme (stereotip kullanımı) 
• Analiz etme → baştaki yorumumuz uygun hale getirilebilir, değiştirilebilir hatta reddedilebilir. Aynı kişi hakkındaki ilk vesonraki izlenimler. 
• Hatırlama → Sos. enfo. bellekte depolanır, gerektiğinde geri çağrılır. Enfo.nu bellekten çağırma ciddi bir çabagerektirebilir ve bazen böyle bir çaba içine girmeyebiliriz.
 

Sosyal Biliş Türleri

1. Yükleme

Eğilim ya da davranışların belli bir nedene bağlanmasıdır. 
 

2. Yardımseverlik

Kişiye maddi ya da manevi bir yük getirmesine rağmen diğerleri için gönüllü yardımlarda bulunmasıdır.
 

3. Çekicilik

Bir bireyin başka bir birey hakkında olumlu duygu ve değerlendirmelere sahip olma eğilimidir. 
 

4. Kabul etme

Toplumuni grubun ya da bir bireyin değer ve inançlarının bilgi bakımından etkilenerek benimsenmesidir
 

5. Benimseme

Bir kanı ya da tutumu güdülenme konusu olabilecek derecede içselleştirmedir. 
 

6. Özümseme

Toplumun, grubun ya da bireyim değer ve inançlarını kişinin irdelemeden olduğu gini kabullenmesi sürecidir
 

7. Otoriteye uyma

Bir kişinin davranış ve görüşlerini doğrudan ya da dolaylı bir baskı aracılığı ile değiştirmesi ve baskı yönüne doğru uyum göstermesidir.
 

8. İzlenim oluşturma

Bireyin onlarla birlikteyken yapabileceği, yapmayacağı şeyleri düşünme ve denetim biçimidir. Bu denetim, diğer insanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlar.


Sosyal Biliş Resimleri

  • 0
    Sosyal Biliş Nedir 3 yıl önce

    Sosyal Biliş Nedir

Sosyal Biliş Sunumları

Sosyal Biliş Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sosyal Biliş Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sosyal Biliş Nedir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)